Nyheter för arbetande pudlar!

Våra arbetande pudlar

På årsmötet 2016 delades vandringspriset ut för gott till Bengt-Åke Bligård och fantastiska ”Frasse” (Björklyckans Silver President).

Detta gör att vi inte har något vandringspris i bruks. Därför har vi tagit beslut att premiera bästa pudeln i spår, sök och rapport på årsmötet, med en rosett. En rosett för varje gren.

För att man ska kunna följa resultaten under året, och för att kunna tävla om dessa rosetter vill vi att resultat från en tävling ska skickas in senast en månad efter tävlingsdatum till Anita Sjöholm, ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Den som skickar in resultatet ansvarar för att dessa uppgifter är korrekta. För att få tävla om årets bästa spår, sök eller rapporthund måste man vara medlem i avdelningen både på tävlingsdagen och på årsmötet.

Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Statuter för detta hittar du här på hemsidan under fliken tävlingsresultat, välj bruks och därefter statuter bruks.

OBS! Inskickande av resultat gäller även agility, lydnad och rallylydnad, för att även de resultaten ska gå att följa under året!

LP-rosetter, Rallylydnadsrosetter och Agilityrosetter

Vi har beslutat att införa LP-rosetten igen och kommer även att dela ut rosetter till de som fått diplom i rallylydnad eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility.

Om din hund fått titeln LP1, LP2, LP3, LP Elit, fått diplom i rallylydnads Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass och Mästarklass, eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility under året så kan du få en rosett på årsmötet. Skicka in dina resultat om du vill ha en rosett.

Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Bästa ungdom

Vi har också beslutat att utse bästa ungdom. Statuterna ser ni här nedanför. Ni kan även hitta dem på här på hemsidan under fliken tävlingsresultat, välj bästa ungdom och därefter statuter bästa ungdom. Ju fler grenar man tävlar i ju bättre poäng kan man få.

Statuter:

Föraren fyller högst 20 år under tävlingsåret och är medlem i avdelningen, både under tävlingsdagen och på årsmötet. Rosetten hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Tävlingsgrenar är Bruks (Spår, Sök, Rapport) lydnad, rallylydnad och agility. Se flikar för statuter för respektive gren och vad som gäller för inskickande av resultat mm.

Resultatet räknas från respektive lista. D v s att resultat från en tävling ska skickas in senast en månad efter tävlingsdatum till Anita Sjöholm, ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Bästa resultat = 5 poäng

Tvåa =4 poäng

Trea = 3 poäng

Fyra = 2 poäng

Femma = 1 poäng

Man får även poäng för att delta i flera grenar

Två grenar 5 poäng

Tre grenar 10 poäng

Fyra grenar 20 poäng

 viltsparpudel