Kallelse till årsmöte 2017

Välkommen till Svenska Pudelklubben Södras årsmöte i Betelkyrkan, Eriksgatan 6 i Höör, söndagen den 5 februari 2017, kl 13:30.

Motioner och ärenden, som medlem önskar få behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, d v s senast den 15 januari. Dessa skickas till sekr.sodra@pudelklubben.se eller Karin Mars, Dag Hammarskjölds Väg 3 B, 224 64 Lund. Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga här på hemsidan efter den 29 januari. Vi samlas för årsmötesförhandlingar, prisutdelning, samt kaffeservering med fralla och fika. För att delta på årsmötet ska du vara med i Svenska Pudelklubben, och det gäller även medföljande personer.

Tyvärr får inga hundar vistas i lokalen. Varmt Välkomna!

 

På årsmötet delas det ut priser och utmärkelser

Om du är lycklig ägare till en pudel, som kan uppmärksammas, så skicka in ansökan nu! Se mer info under respektive rubriker.

OBS! Den 5 januari är absolut sista dagen för anhållan om utmärkelser!

Championtitlar

SPK södra vill med en utmärkelse hedra pudlar, som ägs av medlem i södra avdelningen och under 2016 erhållit en Svensk Championtitel. Championat avseende agility, bruks, lydnad, utställning eller viltspår samt titeln rallylydnadsmästare belönas.

För att få utmärkelsen skickas följande uppgifter: hundens namn, registreringsnummer, storlek, uppfödare, ägare och vilken typ av titel pudeln erhållit.

Utmärkelsen måste hämtas personligen på årsmötet. Skriv eller mejla senast 5 januari 2016, till Emma Iversen, Trangränd 18,235 34 Vellinge, ledamotc.sodra@pudelklubben.se.

Vandringspriser utställning                                                                                                                              

Södra avdelningen har ett antal vandringspriser, som på vårt ordinarie årsmöte delas ut till medlemmar i avdelningen. Vandringspriser och statuter hittar du på SPK Södras hemsida.

Vill du tävla om något pris, så skickar du in uppgifter senast 5 januari 2016, till Emma Iversen, Trangränd 18,235 34 Vellinge, ledamotc.sodra@pudelklubben.se. Vi behöver veta vilket pris som avses, från vilka utställningar poäng beräknas, hundens namn och registreringsnummer, samt ägarens namn och medlemsnummer. Priset måste hämtas

Rosetter

Vi har beslutat att införa LP-rosetten igen och kommer även att dela ut rosetter till de som fått diplom i rallylydnad eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility.

Om din hund fått titeln LP1, LP2, LP3, LP Elit, fått diplom i rallylydnads Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass och Mästarklass, eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility under året så kan du få en rosett på årsmötet. Skicka in dina resultat om du vill ha en rosett till Anita Sjöholm, Åbygatan 8 C, 264 38 Klippan eller ledamotd.sodra@pudelklubben.se.

Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Årets Pudel – olika tävlingsgrenar                                                                                                        

Södra avdelningen har också vandringspriser i agility och lydnad. Rallylydnad och

bruks har inget vandringspris, men vi uppmärksammar ändå vinnarna av dessa grenar med en rosett. Bruks är uppdelat i spår, sök och rapport, och vi delar ut en rosett för varje gren.

Statuterna för Årets Pudel i olika grenar finns på hemsidan under rubriken ”Tävlingsresultat”. Skicka in era resultat till Anita Sjöholm, Åbygatan 8 C, 264 38 Klippan eller ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Uppgifter som krävs: pudelns registreringsnamn, registreringsnummer, storlek, färg och kön. Förarens namn och medlemsnummer. Datum och plats för tävlingen, tävlad klass samt naturligtvis tävlingsresultat.

Bästa ungdom

Statuterna ser ni på hemsidan under fliken tävlingsresultat –  välj bästa ungdom och därefter statuter bästa ungdom. Ju fler grenar man tävlar i ju bättre poäng kan man få.

Tävlingsgrenar är Bruks (Spår, Sök, Rapport) lydnad, rallylydnad och agility. Se flikar för statuter för respektive gren och vad som gäller för inskickande av resultat mm.

Resultatet räknas från respektive lista. Resultat från en tävling ska skickas in senast en månad efter tävlingsdatum till Anita Sjöholm, ledamotd.sodra@pudelklubben.se