Ringfördelning Hässleholm

OBS! Domarbyte på toypudel och valpar, som bedöms av Aleksandra Palumbo, Serbien.