Problem med anmälan till inoff. valp- och juniorutställning

Vi har för ärvarande problem med sidan där vi lägger upp utställningar, och internetanmälan till vår inofficiella valp- och juniorutställning fungerar inte för tillfället.

Vi har varit i kontakt med SKK för att få hjälp och hoppas att problemet snart är löst, så att ni kan börja anmäla!