Kallelse till årsmöte

  1. Välkommen till Södra avdelningens årsmöte lördagen den 9 februari 2019 kl. 13.00. Vi träffas i Hässleholm på Hässleholmsgården.
    Vi samlas för årsmötesförhandlingar, prisutdelning och kaffe med smörgås och fika. Anmälan görs via mail till sekr.sodra@pudelklubben.se
    För vår planering behöver vi veta hur många som kommer. För att delta på årsmötet skall du vara medlem i Svenska Pudelklubben, det gäller även medföljande personer. Motioner och ärenden som medlem önskar få behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, dvs senast den 18 januari.
    Motioner som skickas in skall vara undertecknade med motionärens namnteckning och skickas i original med post till sekreteraren under adress Karin Mars, Dag Hammarskjölds väg 3B, 244 64 Lund.
    Årsmötesförhandlingarna kommer att vara tillgängliga på hemsidan efter den 2 februari.

På årsmötet delas det ut priser och utmärkelser. Om du är lycklig ägare till en pudel som bör uppmärksammas för sina insatser under året, så skicka in din ansökan så snart du kan. Den 5 januari är sista dagen för ansökan. Mer information får du under respektive rubrik.

Championtitlar
SPK södra vill med en utmärkelse hedra pudlar, som ägs av medlem i södra avdelningen och under 2018 erhållit en Svensk Championtitel. Championat avseende agility, bruks, lydnad, utställning, rallylydnad och/eller viltspår belönas.
SÖDRA AVDELNINGEN
Hörnlund, Ugglebo 110, 388 99 Påryd eller till ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Vi behöver veta vilket pris som avses, från vilka utställningar poäng beräknas, hundens namn och registreringsnummer samt ägarens namn och medlemsnummer. Priset måste hämtas på plats.

Rosetter
Om din hund fått diplom i LD startklass, LD 1, LD 2, fått diplom i Rallylydnads Nybörjarklass, fortsättningsklass och/eller avancerad klass, klarat tre uppflyttningsresultat i agility under året så kan du också få en rosett på årsmötet. Skicka in dina resultat om du vill ha en rosett senast 4 januari 2019 till Cecilia Hörnlund, Ugglebo 110, 388 99 Påryd eller till ledamotd.sodra@pudelklubben.se
Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Årets pudelolika tävlingsgrenar
Södra avdelingen kommer att dela ut en rosett till de medlemmar från Södra som ligger högst på Svenska Pudelklubbens respektive listor i agility, lydnad, rallylydnad och bruks.
För att få utmärkelsen skickas följande uppgifter: hundens namn, registreringsnummer, storlek, uppfödare, ägare och vilken typ av titel pudeln erhållit.
Utmärkelsen måste hämtas personligen på årsmötet. Skriv eller maila senast 4 januari 2019 till: Cecilia Hörnlund, Ugglebo 110, 388 99 Påryd eller till ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Vandringspriser utställning
Södra avdelningen har ett antal vandrings- priser, som på vårt ordinarie årsmöte delas ut till medlemmar i avdelningen. Vandrings- priser och statuter hittar du på SPK Södras hemsida.
Vill du tävla om något pris, så skickar du in uppgifter senast 4 januari 2019 till Cecilia