Kallelse till årsmöte

Vi träffas i Betelkyrkans lokal i Höör, den 9/2, kl 14:00.

Vi samlas för årsmötesförhandlingar, prisutdelning och fika (kaffe och kaka).

För vår planering behöver vi veta hur många som kommer. För att delta på årsmötet skall du vara medlem i Svenska Pudelklubben, det gäller även medföljande personer. Anmälan görs via mail till sekr.sodra@pudelklubben.se.

Motioner och ärenden som medlem önskar få behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, d.v.s. senast den 17 januari.

Motioner som skickas in skall vara undertecknade med motionärens namnteckning och skickas i original med post till vår sekreterare (Karin Mars, Dag Hammarskjölds väg 3B, 244 64 Lund).
Årsmötesförhandlingarna kommer att vara tillgängliga på hemsidan efter den 2 januari.

På årsmötet delas det ut priser och utmärkelser. Om du är lycklig ägare till en pudel som bör uppmärksammas för sina insatser under året, så skicka in din ansökan så snart du kan. Den 5 januari är sista dagen för ansökan. Mer information får du under respektive rubrik som följer.

Championtitlar
SPK Södra vill med en utmärkelse hedra pudlar som ägs av medlem i södra avdelningen och som under 2019 erhållit Svensk Championtitel avseende agility, bruks, lydnad, utställning och/eller viltspår samt rallylydnad. För att få utmärkelsen skickas följande uppgifter: hundens namn, registreringsnummer, storlek, uppfödare, ägare och vilken typ av titel pudeln erhållit. Utmärkelsen måste hämtas personligen på årsmötet. Skriv eller maila senast 5 januari till: Cecilia Hörnlund, Ugglebo 110, 388 99 Påryd eller till ledamotd.sodra@pudelklubben.se.
Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Vandringspriser utställning
Södra avdelningen har ett antal vandringspriser som på vårt ordinarie årsmöte delas ut till medlemmar i avdelningen. Vandringspriser och statuter hittar du på SPK Södras hemsida. Vill du tävla om något pris så skickar du in uppgifterna senast den 5 januari till Cecilia Hörnlund, Ugglebo 110, 388 99 Påryd eller till ledamotd.sodra@pudelklubben.se.

Rosetter
Om din hund fått titeln LD Startklass, LD1, LD2, fått diplom i Rallylydnad nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass, och/eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility under året så kan du också få en rosett på årsmötet. Skicka in dina resultat om du vill ha en rosett senast den 5 januari till Cecilia Hörnlund, Ugglebo 110, 388 99 Påryd eller till ledamotd.sodra@pudelklubben.se.
Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Årets pudel – Olika tävlingsgrenar
Södra avdelningen kommer att dela ut en rosett till de medlemmar som ligger högst på Svenska Pudelklubbens respektive listor i agility, lydnad, rallylydnad och bruks.