Skip to content

Hässleholm 21 maj 2017

Plats: Hässleholmsgården/Hässleholm

Domare: Andreas Schemel, Österrike

Bedömningsordning: Stor, mellan, dvärg, toy.

Nordskånska kennelklubben: har sin utställning den 20 maj, här dömer pudel specialisten Inga Siil, Estland.

Sista anmälning och betalningsdag:

19 april på BG 5798-0633, Södra avd. Vid anmälan via post ska SKK tresidiga blankett användas.

Via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 2 maj, innan kl 12.00 (OBS detta gäller endast SKK Internet anmälan) via länken kennet.skk.se/internetanmalan

Klasser:

valpklass 4-6, valpklass 6-9, juniorklass 9-18, unghund 15-24, öppenklass 15-championklass & veteranklass över 8 år.

Anmälningsavgifter:

valp 180 kr, junior, unghundsklass, öppenklass & championklass 295kr. Veteran 220 kr.

Från tredje hund är halva priset i officiell klass. (gäller ej valpar och veteraner) OBS! Gäller endast vid manuell anmälan.

Anmälan skickas via post till Berit Peterson, Hörja 5043, 282 94 Hörja.

För mer info kontakta:

utstallning.sodra@pudelklubben.se eller Doris Backe, tel 0433-21021 måndag till torsdag mellan 18.00 till 20.00.