Skip to content

!cid_6D5A8E47-0406-42F3-BA16-842C0E00AAF5@lan

Årets Championrosetter delades ut.

!cid_67B61753-336B-4331-B27F-ADD986C3E063@lan

Brukspriset delades ut för gott.

 

!cid_439A150F-3287-4C3A-98C3-D4D388EDC768@lan

Avtackade styrelsemedlemmar

 

 

!cid_967ABF85-6A42-4FE6-A40D-34EC171BC7F5@lan

God lunch

!cid_5381B073-F5B8-46C8-87A7-E514D14755E3@lan

Förra och nya ordförande

 

!cid_18180A95-2E44-4678-AB4E-49A19A06DC1A@lan

Södras Stjärna

 

!cid_771742D8-16B3-4F31-80C0-75D48F406A68@lan

Mötesordföranden

!cid_AEF27587-5BEE-4C73-B59F-62B3954FD562@lan

Vandringsprisutdelning

!cid_C68BEDCC-3169-4929-A3E0-3995D30C1959@lan

Vandringsprisutdelning

!cid_CE8D9003-DB35-43AF-BADF-77DFA3CD5259@lan

 

!cid_F1EE5D36-5A2B-4C9F-8311-B9AB42DF6A3A@lan

 

 

 

!cid_F43E8C62-FCB1-4E12-B786-1C0B94D38B25@lan

 

Södras Stjärna