Skip to content

Söndagen den 24 januari 2016, samlades 17 medlemmar i Betelkyrkan, Höör, för att diskutera RAS – Rasspecifik Avelsstrategi för pudel. RAS revideras var femte år och lämnas därefter in till Svenska Kennelklubben.

Lena Tellberg från CS deltog i våra diskussioner.

Under träffen diskuterades flera olika ämnen; syftet med RAS, för vem är RAS, varför har vi RAS, RAS mall, hur skall vi uppnå målen? nya mål? mätbara mål? avelsregler, HD, valphänvisningar. Just frågan om valphänvisningsreglerna som införts tog mycket stort utrymme.

Vill du läsa mer, så gå gärna in och läs våra minnesanteckningar från mötet: Minnesanteckningar frÃ¥n Uppfödarträff angÃ¥ende revidering av RAS

samt remissvaret som skickades till CS från Södra 2011: RAS Remissvar 2011 -03-02

Tack för alla diskussioner!