Skip to content

På årsmötet 2016, delades vandringspriset ut för gott till Bengt-Åke Bligård och fantastiska ”Frasse” (Björklyckans Silver President).

Detta gör att vi inte har något vandringspris i bruks. Därför har vi tagit beslut att premiera bästa pudeln i spår, sök och rapport på årsmötet, med en rosett. En rosett för varje gren.

För att man ska kunna följa resultaten under året, och för att kunna tävla om dessa rosetter vill vi att resultat från en tävling ska skickas in senast en månad efter tävlingsdatum till Anita Sjöholm, mailto:ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Den som skickar in resultatet ansvarar för att dessa uppgifter är korrekta. För att få tävla om årets bästa spår, sök eller rapporthund måste man vara medlem i avdelningen både på tävlingsdagen och på årsmötet.

Statuter:

Appellklass:

160 – 223,5 poäng   Godkänd = 3 poäng

224 – 245,5 poäng  Uppflyttad  = 4 poäng

245 – 265,5 poäng   Uppflyttad = 5 poäng

266 – 285,5 poäng   Uppflyttad = 6 poäng

286 – 305.5 poäng   Uppflyttad = 7 poäng

306 – 320 poäng  Uppflyttad = 8 poäng

Om ekipaget blir godkänd men inte uppflyttad så blir poängen 3 oavsett hur högt betyget är.

Lägre klass:

300 – 419,5 poäng = 3 poäng

420 – 449.5 poäng = 5 poäng

450 – 499,5 poäng = 6 poäng

500 – 549,5 poäng = 7 poäng

550 – 600 poäng = 8 poäng 

Högre klass:

300 – 479,5 poäng = 3 poäng

480 – 499.5 poäng = 5 poäng

500 – 549,5 poäng = 7 poäng

550 – 600 poäng = 8 poäng 

Elit klass:

325 – 425,5 poäng = 4 poäng

426 – 474,5 poäng = 5 poäng

475 – 519,5 poäng = 6 poäng

520 – 650 poäng = 8 poäng

Cert + 10 poäng

Championat + 10 poäng

De bästa 3 resultaten räknas, men bara ett godkänt resultat per klass får räknas.

T ex om man tävlar i appellklass och får 150 poäng (godkänd), 200 poäng (godkänd) och 230 poäng (uppflyttad) får bara 200 poäng och 230 poäng räknas.