Skip to content

Våra arbetande pudlar

På årsmötet 2016, delades vandringspriset ut för gott till Bengt-Åke Bligård och fantastiska ”Frasse” (Björklyckans Silver President).

Detta gör att vi inte har något vandringspris i bruks. Därför har vi tagit beslut att premiera bästa pudeln i spår, sök och rapport på årsmötet, med en rosett. En rosett för varje gren.

För att man ska kunna följa resultaten under året, och för att kunna tävla om dessa rosetter vill vi att resultat från en tävling ska skickas in senast en månad efter tävlingsdatum till Anita Sjöholm, mailto:ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Den som skickar in resultatet ansvarar för att dessa uppgifter är korrekta. För att få tävla om årets bästa spår, sök eller rapporthund måste man vara medlem i avdelningen både på tävlingsdagen och på årsmötet.

Statuter:

Appellklass:

160 – 223,5 poäng   Godkänd = 3 poäng

224 – 245,5 poäng  Uppflyttad  = 4 poäng

245 – 265,5 poäng   Uppflyttad = 5 poäng

266 – 285,5 poäng   Uppflyttad = 6 poäng

286 – 305.5 poäng   Uppflyttad = 7 poäng

306 – 320 poäng  Uppflyttad = 8 poäng

Om ekipaget blir godkänd men inte uppflyttad så blir poängen 3 oavsett hur högt betyget är.

Lägre klass:

300 – 419,5 poäng = 3 poäng

420 – 449.5 poäng = 5 poäng

450 – 499,5 poäng = 6 poäng

500 – 549,5 poäng = 7 poäng

550 – 600 poäng = 8 poäng 

Högre klass:

300 – 479,5 poäng = 3 poäng

480 – 499.5 poäng = 5 poäng

500 – 549,5 poäng = 7 poäng

550 – 600 poäng = 8 poäng 

Elit klass:

325 – 425,5 poäng = 4 poäng

426 – 474,5 poäng = 5 poäng

475 – 519,5 poäng = 6 poäng

520 – 650 poäng = 8 poäng

Cert + 10 poäng

Championat + 10 poäng

De bästa 3 resultaten räknas, men bara ett godkänt resultat per klass får räknas.

T ex om man tävlar i appellklass och får 150 poäng (godkänd), 200 poäng (godkänd) och 230 poäng (uppflyttad) får bara 200 poäng och 230 poäng räknas.

LP-rosetter, Rallylydnadsrosetter och Agilityrosetter

Vi har beslutat att införa LP-rosetten igen och kommer även att dela ut rosetter till de som fått diplom i rallylydnad eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility.

Om din hund fått titeln LP1, LP2, LP3, LP Elit, fått diplom i rallylydnads Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass och Mästarklass, eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility under året så kan du få en rosett på årsmötet. Skicka in dina resultat om du vill ha en rosett.

För att man ska kunna följa resultaten under året, och för att kunna tävla om årets rallylydnadspudel vill vi att resultat från en tävling ska skickas in senast en månad efter tävlingsdatum till Anita Sjöholm, mailto:ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Rosetten måste hämtas personligen på årsmötet och skickas inte.

Färger på rosetter

LP-rosett; Röd-silver

Bruks (spår, sök, rapport) vinnande hund; Blå-silver

Bästa ungdom; rosa-silver

Lydnadschampion; röd-guld

Spår-, Sök-, eller Rapportchampion; Blå- guld

Viltspårchampion; Grön-guld