ÅRSMÖTE VÄSTRA AVDELNINGEN

 Medlemmar i SPK västra avdelningen kallas härmed till ÅRSMÖTE lördag 9 februari 2013 kl. 14.00!

Plats: Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen

Adress: Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg

Motioner ska vara Västras avdelning tillhanda senast 19/1 2013. Motionerna skickas undertecknade till:

Kerstin Johansson, Solbräckev 10, 442 90 Kungälv, e-post: ordf.vastra@pudelklubben.se Marie Torgerson, V Fageredsv 39, 437 41 Lindome, e-post:sekr.vastra@pudelklubben.se

Efter årsmötet bjuder vi på lättare förtäring.  OBS föranmälan till någon av ovanstående!!! Senast måndag 4/2-13 vill vi ha din anmälan.

Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan ca en vecka innan mötet.

Alla medlemmar hälsas Hjärtligt Välkomna till Årsmötet 2013!