Förlängd anmälningstid till inoff i Tånga Hed

Anmälningstiden till Tånga Hed förlängs till den 20/10.