Valberedningen har inlett sitt arbete

Valberedningen har inlett sitt arbete inför årmötet 2015. Vill du följa det och veta mer om hur vi arbetar med det uppdrag vi fått av deltagarna på årsmötet, så hittar du det under rubriken “Valberedning”