Respektera stopp-tider!

Vi måste hjälpas åt att bli bättre på att respektera slutdatum för allt från utställningsanmälningar till manus-insändning.

Alla som har åtagit sig att ta emot anmälningar till kurser, aktiviteter och annat gör detta på sin fritid och ideellt. Det medför en hel del merarbete när man inte respekterar de slutdatum som är satta för respektive anmälningar. När man trots allt som medlem propsar på, så försätter man den som tar emot anmälningarna i en besvärlig sits. Vi har alla svårt att neka någon i kretsen att vara med. Så var snälla och respektera de datum som är satta för inskickat material – oavsett vad det gäller.

Noteras skall att PudelNytt har fått nya datum för manusstop och att dessa omfattar och är lika för samtliga – oavsett om man är privatperson, uppfödare, företag eller avdelning.