Förlängd anmälningstid

Anmälningstiden till utställningen i Klubbhuset Sporthall den 28/2 är förlängd till den 6/2.