Inför årsmötet 2016!

Nu ligger verksamhetsberättelsen för 2015 upplagd och även valberedningens förslag finns tillgängligt mer utförligt under fliken Valberedning.