Info ang. Lidköping 12/5

Nummerlappar inför utställningen i Lidköping nästa söndag skickas ut under helgen. Vi hade längre anmälningstid än SKK (där pudlarna går på lördag), därav kommer även nummerlapparna lite senare inför söndagen än lördagen.