Information inför morgondagen!

Imorgon är det dags för Pudelns dag. I och med det sjukdomsutbrott som pågår i Norge känner vi att vi behöver finnas till hands som stöd för våra medlemmar och visa vad Pudelklubben som klubb ändå kan erbjuda. Vi hoppas på att få chans att träffa andra pudelfantaster för trevliga samtal, chans att delge information samt att berätta/prata om vilken härlig och mångsidig ras pudeln är. Cafét kommer att hålla öppet, loppisen kommer att hållas och instruktörer kommer att finnas på plats och visa olika grenar för dem som är intresserade och väljer att ha med sig sin hund. Vill du komma utan hund är du precis lika välkommen. Som besökare tar du eget ansvar för dig och din hunds välbefinnande.

Det finns idag inga bekräftade fall i Sverige och tar man med sin egen hund så är det lämpligt att följa nedanstående råd:

– Undvik att låta din hund umgås med eller hälsa på hundar som är okända.

– Låt inte din hund slicka eller nosa på andra hundars avföring.

– Dela inte vattenskål med främmande hundar.

– Plocka upp efter din hund när du rastar den.

I övrigt följer vi SKKs rekommendationer och mer information om sjukdomsfallen i Norge finns att läsa på:

[https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi]
(https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi)