HD-föreläsning

Vi bjuder våra medlemmar på en mycket lärorik HD-föreläsning för Charlotta Gauffin (Ordf. Svenska Pudelklubben) den 23 november. Anmälan till: sekr.vastra@pudelklubben.se