Kallelse årsmötet 2020

Kallelse till årsmöte Västra avdelningen

Datum: Lördagen den 8/2-2020

Tid: 14.00

Plats: Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, Göteborg

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på årsmöte för västra avdelningen. 

Alla motioner skickas undertecknade senast 17/1 sekr.vastra@pudelklubben.se

Vill du ha fika efter mötet? Anmälan skickas då till: ordf.vastra@pudelklubben.se senast 1/2-2020 

Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan en vecka innan årsmötet.

Varmt välkomna!