Vi uppmärksammar dig!

Vi vill uppmärksamma alla som tagit championat- eller diplomtitel under 2019 på årsmötet i februari.