Sommartävlingar på Facebook

Under sommarmånaderna kommer vi i västra annordna tävlingar på vår Facebooksida för alla medlemmar i Svenska Pudelklubben. Kika in på vår Faceebooksida (SPK Svenska Pudelklubben Västra Avdelningen) och delta!