Fyrbodal läggs ner

Sektion Fyrbodalpudlarna läggs ner!

Styrelsen i västra avdelningen vill tacka Mariel Andersson och Synnøve V Hallberg  som tillsammans med medlemmar i Fyrstadsområdet haft aktiviteter och träffar.