Uppfödarutbildning med start 24 september

Vill du lära dig mer om vad det innebär att föda upp rashundar?

Med start i september erbjuder nu SPK västra avdelningen SKK:s Uppfödarutbildning.

Kursen ges utifrån samma koncept som den fysiska utbildningen och träffarna kommer att vara både fysiska och digitala. De fysiska träffarna kommer att hållas i Trollhättan. Utbildningen vänder sig både till dig som är nybörjare och till dig som redan haft några kullar. Den utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och IngaLill Blixt. 

Eftersom utbildningen ges i Pudelklubbens regi kommer vi naturligt ha lite extra fokus på just pudel men även andra raser är välkomna.

Start: Lördagen 24 september, se tider nedan!
Kursledare: Mona Stenholm
Plats: Monas trim Drottninggatan 21, Trollhättan samt digitalt i Teams
Kostnad: 1 000 kronor. Plus boken Hunduppfödning i teori och praktik” som du köper själv. 
Boken finns att beställa hos SKK länk: https://www.mittskk.se/bocker.html OBS! Boken Hunduppfödning i teori och praktik har uppdaterats med anledning av nya föreskrifter från Jordbruksverket. De uppdaterade delarna kan du ladda ner fritt från SKK:s dokumentbank. 
Anmäl till: carina.kinde@pudelklubben.se 
Ange: namn, medlemsnummer i Pudelklubben, mobil och e-post. Kursen är öppen även för andra raser och ange då din ras när du anmäler istället för medlemsnummer.

Kurstillfällen: 
24 september, fysiskt, kl. 09.00 (ca 2,5 timme)
27 september, digitalt, 18.30 ca 1,5 timme)
1 oktober, fysiskt, kl.09.00
4 oktober, digitalt, kl. 18.30
11 oktober, digitalt, kl.18.30
15 oktober, fysiskt, kl.09.00
18 oktober, digitalt, kl.18.30
25 oktober, digitalt, 18.30
29 oktober, fysiskt, kl.09.00
8 november, digitalt, kl.18.30
12 november, fysiskt, kl. 09.00 

Minimum 5 deltagare och max 12 deltagare. 

Utbildningen ges delvis digitalt (via Teams) så du behöver tillgång till dator, surfplatta eller mobil samt en bra internetuppkoppling.
Utbildningen sker i studiecirkelform utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik (ingår inte i kursavgiften) av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och IngaLill Blixt.
Denna, som SKK kallar nya uppfödarutbildningen, är en sammanhängande utbildning som består av fyra (4) övergripande delar.  Hunduppfödning, Inför valpkullen, Valpkullen är här, Valparna flyttar.  De fyra delarna är i sin tur indelade i flera avsnitt. 

Eventuella frågor kring kursinnehåll och kurstillfällen görs till Mona Stenholm 0762-510375 

För godkänd kurs krävs närvaro vid minst 80% av kurstillfällena. Som deltagare anmäler man sig till hela utbildningen.  
Sista träffen är ren avslutning med utdelning av diplom och deltagarnas kursutvärdering. 

Eftersom utbildningen ges i Pudelklubbens regi kommer vi naturligt ha lite extra fokus på just pudel men även andra raser är välkomna. Viktigt att veta är också att kursen riktar sig till alla, oavsett om du bara är nyfiken på avel, planerar att ta en kull valpar, erbjuda din hane till avel eller har verkat som uppfödare i många år. Det är mixen av deltagare som gör utbildningen bra.