PM, Pudelklubben Västra avdelningens officiella hundutställning, Tånga Hed Vårgårda 27 juli

Start av bedömning 10:00 i Ring 1,2 och 3
OBS!! Utställningen kommer hållas inomhus i Tångahallen.

Viktig information!! På grund av många anmälningar har vi fått ta in ytterligare en domare, Aleksandra Palumbo. Aleksandra kommer att döma samtliga valpar och Mellan Juniorer hanar och tikar i ring 3.

All mätning sker innan bedömningen börjar i ringen 09.45

Insläpp 08:00 Vaccinationskontroll vid insläpp 

OBS!! Glöm ej att ha med vaccinationsintyg, alla hundar som skall vistas på utställningsområdet måste uppvisa vaccinationsintyg! 

Inga hundar under 4 månader får vistas på utställningsområdet.

Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. 

Katalogen kommer att publiceras på Pudelklubbens Västra avdelningens hemsida under nyhetsarkiv samma dag som bedömningen Torsdagen 27 Juli kl 08:00
pudelklubben.se/vastra/ (OBS! Går ej att klicka på länken) 

Det kommer att finnas försäljare på utställningsområdet.
Fika och lättare lunch finns att köpa i cafét på utställningsområdet.

Vägbeskrivning: Tångahallen Vårgårda
Tånga Hed Maden 1
447 34 Vårgårda

Har ni frågor eller funderingar vänligen kontakta Mayvi Johansson +46704- 676733 eller Klara Sandgren: +46707-843636

PM, Pudelklubben Västra avdelningens officiella hundutställning, Tånga Hed Vårgårda 27 juli

Ring 1
Börjar kl. 10:00
WOLFE SCOTT

PUDEL, STOR
Hanhund
Juniorklass: 3
Unghundsklass:1 
Öppen klass: 3
Championklass: 3
Tik
Juniorklass: 4
Unghundsklass: 6
Öppen klass: 11
Championklass: 5
Veteranklass: 1

TOTALT RASEN: 37

PUDEL, TOY
Hanhund
Unghundsklass: 2
Öppen klass:1
Championklass: 2
Avelsklass: (1)
Tik
Juniorklass: 4
Unghundsklass: 2
Öppen klass: 7
Championklass: 9
Veteranklass: 1

TOTALT RASEN: 29

TOTALT DOMARE: 66

Ring 2
Börjar kl. 10:00
AUGUSTUS DANIEL

PUDEL, DVÄRG
Hanhund
Juniorklass: 6
Unghundsklass: 3
Öppen klass: 4
Championklass: 3
Tik
Juniorklass: 10
Unghundsklass: 2
Öppen klass: 9
Championklass: 2
Veteranklass: 1

TOTALT RASEN: 40

PUDEL, MELLAN
Hanhund
Unghundsklass: 1
Öppen klass: 2
Championklass: 9
Avelsklass: (1)
Uppfödarklass: (1)
Tik
Unghundsklass: 5
Öppen klass: 8
Championklass: 7
Veteranklass: 1

TOTALT RASEN: 35

TOTALT DOMARE: 75

Ring 3
Börjar kl 10:00
PALUMBO ALEKSANDRA

PUDEL, DVÄRG
Hanhund 
Valpklass 6-9: 2
Tik
Valpklass 4-6: 2
Valpklass 6-9: 2 

TOTALT RASEN : 6

PUDEL, MELLAN
Hanhund
Valpklass 4-6: 2
Valpklass 6-9: 2
Juniorklass: 6
Tik
Valpklass 4-6: 2
Valpklass 6-9: 2
Juniorklass: 11 

TOTALT RASEN: 25

PUDEL, STOR
Hanhund
Valpklass 6-9: 1
Tik
Valpklass 4-6: 1
Valpklass 6-9: 1

TOTALT RASEN: 3

PUDEL, TOY
Hanhund
Valpklass 6-9: 4
Tik
Valpklass 4-6: 2
Valpklass 6-9: 2 

TOTALT RASEN: 8

TOTALT DOMARE: 42

 

 Totalt 183 anmälda hundar

We extend a warm welcome to the Poodle Club Western Section official Dog Show!

Event Details
Date: Thursday, 27th July
Time: Assessment begins at 10:00 in Ring 1, 2, and 3.
Venue: Tångahallen, Vårgårda.

Important Notices:

-The dog show will take place indoors in Tångahallen for the comfort of all participants.

ATTENTION!! We have appointed an additional judge, Aleksandra Palumbo, to accommodate the high number of competing dogs. Aleksandra will be presiding over the judging of all puppies and Medium Poodles, as well as Junior males and females in Ring 3.

Measurements and Vaccination Check:

– All measurements will be conducted before the judging commences in the ring at 09:45.

– The vaccination check desk will open at 08:00. Kindly ensure you bring a vaccination certificate for all dogs within the exhibition area. It is a mandatory requirement.

Exhibition Area Rules:

– To ensure the safety and health of all participants, no dogs under 4 months of age are allowed in the exhibition area.

Judging Information:

– The judge will be assessing approximately 20-25 dogs per hour. This can serve as a guideline when estimating your dog’s judging time in your ring.

Catalog Publication:

– The catalog featuring all relevant details will be published on the Poodle Club Western Section website under the news archive. You can find it on the same day as the Dog Show, Thursday 27th July, at 08:00. The website address is pudelklubben.se/vastra/ (Please note that the link is non-clickable).

Facilities:

– The exhibition area will host various vendors for your convenience.

– Refreshments, including coffee and lunch, will be available for purchase at the café on the exhibition grounds.

Address:

Tångahallen Vårgårda
Tånga Hed Maden 1,
447 34 Vårgårda.

For any inquiries or concerns, please feel free to contact:

– Mayvi Johansson at +46704-676733

– Klara Sandgren at +46707-843636.

We look forward to a successful and enjoyable Dog Show, celebrating the wonderful world of Poodles. Thank you for your participation and cooperation.

Ring 1
Start kl. 10:00
WOLFE SCOTT

PUDEL, STANDARD
Male
Junior class: 3
Intermediate class:1
Open Class: 3
Champion Class: 3

Female
Junior Class: 4
Intermediate class: 6
Open class: 11
Champion class: 5
Veteran class: 1
TOTAL: 37

PUDEL, TOY
Male
Intermediate class: 2
Open class:1
Champion class: 2
Breeding class: (1)

Female
Junior class: 4
Intermediate class: 2
Open class: 7
Champion class: 9
Veteran class: 1
TOTAL: 29

TOTAL FOR THE JUDGE: 66

Ring 2
Start kl. 10:00
AUGUSTUS DANIEL

PUDEL, MINIATURE
Male
Junior class: 6
Intermediate class: 3
Open class: 4
Champion class: 3

Female
Junior class: 10
Intermediate class: 2
Open Class: 9
Champion class: 2
Veteran class: 1
TOTAL: 40

PUDEL, MEDIUM
Male
Intermediate class: 1
Open class: 2
Champion class: 9
Breeding class: (1)
Uppfödarklass: (1)

Female
Intermediate class: 5
Open class: 8
Champion class: 7
Veteran class: 1
TOTAL: 35

TOTAL FOT THE JUDGE: 75

Ring 3
Start kl 10:00
PALUMBO ALEKSANDRA

PUDEL, MINIATURE
Male
Puppy class 6-9: 2

Female
Puppy class 4-6: 2
Puppy class 6-9: 2
TOTAL : 6

PUDEL, MEDIUM
Male
Puppy class 4-6: 2
Puppy class 6-9: 2
Junior class: 6

Female
Puppy class 4-6: 2
Puppy class 6-9: 2
Junior class: 11
TOTAL: 25

PUDEL, STANDARD
Male
Puppy class 6-9: 1

Female
Puppy class 4-6: 1
Puppy class 6-9: 1
TOTAL: 3

PUDEL, TOY
Male
Puppy class 6-9: 4

Female
Puppy class 4-6: 2
Puppy class 6-9: 2
TOTAL: 8

TOTAL FOR THE JUDGE: 42

Total 183 participation dogs