Nyfiken på SKK avelsdata? Digitalt möte 9 april kl. 19:00

Välkommen till introduktion SKK Avelsdata.

Tid:  tisdag 9 april kl 19:00

Ett av de redskap som SKK tillhandahåller för den som vill veta mer om statistik, hälsodata, avkommor och släktskap.

Vi träffas via Teams och tittar på hur man söker, hittar och tyder uppgifter som finns registrerat på SKK.

Anmälan till mona@stenholm.com 

Mötet beräknas ta 40 minuter.

Här: länk till SKK Avelsdata

Nyfiken på SKK avelsdata? Digitalt möte 9 april kl. 19:00