Avelsdata fördjupning Digitalt möte 7 maj kl. 19:00

Då kör vi igen!
Välkommen till fortsättning/fördjupning SKK Avelsdata.

Tid:  tisdag 7 maj kl 19:00

Ett av de redskap som SKK tillhandahåller för den som vill veta mer om statistik, hälsodata, avkommor och släktskap.

Vi träffas via Teams och tittar på hur man söker, hittar och tyder uppgifter som finns registrerat på SKK.

Anmälan till mona@stenholm.com 

Mötet beräknas ta 40 minuter.

Här: länk till SKK Avelsdata

Avelsdata fördjupning Digitalt möte 7 maj kl. 19:00