Skip to content

Årsmöteshandlingar inför 2022

Årsmöte för Svenska Pudelklubbens västra avdelning.

När: Lördagen den 12 februari 2022 kl. 14.00.
Var: Digitalt. 
 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på digitalt årsmöte för västra avdelningen. Har du anmält dig så kommer en Teamslänk att skickas ut innan mötet.
Mötet kommer att öppna 13.30 för att underlätta för medlemmar att komma in på mötet. 
 
Handlingarna som ska behandlas på mötet hittar du nedan.
 
Varmt välkomna!
 

Årsmöteshandlingar (klicka på texten nedan):

Instruktion för digitalt årsmöte

Årsmöteshandlingar 2022

Valberedningens förslag 2022

Årsmöteshandlingar inför 2022