SPKloggaPNG

Välkommen

till 

Svenska Pudelklubben

Svenska Pudelklubben, SPK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK, och vår främsta uppgift är att tillvarata specifika intressen för rasen pudel.

SPK är en ideell förening som består av ca 3200 medlemmar, en centralstyrelse samt 4 geografiskt spridda avdelningar där aktiviteter och officiella prov/utställningar arrangeras.

Välkommen
till 
Svenska Pudelklubben

Svenska Pudelklubben, SPK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK, och vår främsta uppgift är att tillvarata specifika intressen för rasen pudel.

SPK är en ideell förening som består av ca 3200 medlemmar, en centralstyrelse samt 4 geografiskt spridda avdelningar där aktiviteter och officiella prov/utställningar arrangeras.

Aktuellt!

Facebook Pagelike Widget