Avdelningen har en sammankallande för en arbetsgrupp kring uppfödarfrågor. Målet med det är att bevaka uppfödarnas intressen, bidra till nätverk för uppfödare, erbjuda utbildningar och träffar. Vill du ingå i arbetsgruppen så är du välkommen att höra av dig!

Namn Kontakt Funktion
Mona Stenholm   uppfodare.vastra@pudelklubben.se   Sammankallande