Skip to content

Organisation för Svenska Pudelklubben – västra avdelningen 

För att läsa mer klickar ni på rubriken så förflyttas ni till fördjupande text om varje del. 

Svenska Pudelklubben (SPK) är en ideell medlemsorganisation för hundägare med ett specifikt intresse av pudeln som ras. Vi är en specialklubb i Svenska Kennelklubben och en demokratisk förening som är rikstäckande med fyra lokala avdelningar från norr till söder.
Svenska Pudelklubben (SPK) är en ideell medlemsorganisation för hundägare med ett specifikt intresse av pudeln som ras. Vi är en specialklubb i Svenska Kennelklubben och en demokratisk förening som är rikstäckande med fyra lokala avdelningar från norr till söder.

Målsättning

Avdelningarnas mål är att inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SPKs regionala verksamhet.

För att nå uppsatt mål skall avdelningen

 • informera och sprida kunskap om SPK – dess mål, organisation och
  arbetsformer
 • informera om pudeln och dess användningsområden
 • anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SPK: s
  och SKK: s bestämmelse
 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
  egenskaper kan komma till användning
 • anordna verksamheter i enlighet med SPK: s direktiv
 • avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SPK
  eller när annan anledning föreligge
 •  delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
  (källa: stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben)

Styrdokument

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Stadgarna förklarar syftet med föreningen samt beskriver vad föreningen ska verka för.

Inom Svenska Pudelklubben har vi två stadgar, en för Svenska Pudelklubben centralt och en för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.