Skip to content

Svenska Pudelklubben är uppdelat på 4 avdelningar från norr till söder. Här hittar du aktiviteter såsom kurser, föreläsningar och annat i allt från pudelns skötsel, pudelpromenader, läger till utställningar och prov. Du tillhör automatiskt en avdelning, baserat på din postadress, när du är medlem i Svenska Pudelklubben. Klicka dig gärna vidare in på just din avdelningshemsida för att ta del av deras verksamhet. 

Södra Avdelningen
(rosa färg på kartan)
Västra Avdelningen
(röd färg på kartan)
Mellansvenska Avdelningen
(grön färg på kartan)
Norra Avdelningen
(blå färg på kartan)

Avdelningarnas mål är att inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva 
SPKs regionala verksamhet.

 • För att nå uppsatt mål skall avdelningen
  informera och sprida kunskap om SPK – dess mål, organisation och
  arbetsformer
 • informera om pudeln och dess användningsområden
 • anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SPK: s
  och SKK: s bestämmelser
 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
  egenskaper kan komma till användning
 • anordna verksamheter i enlighet med SPK: s direktiv
 • avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SPK
  eller när annan anledning föreligger
 •  delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
  (källa stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben).