Skip to content

Alla hundar, oavsett ras, kan under sin livstid drabbas av olika slags sjukdomar, en del är ärftliga andra inte. En sjukdom kan vara ett problem för den enskilda individen men behöver inte nödvändigtvis vara ett problem för rasen. 

Svenska Pudelklubben (SPK) har inför införandet, och uppdateringen, av RAS genomfört hälsoenkäter både riktade till enskild målgrupp (vid enkättillfället 5 år gamla hundar) samt till alla åldrar. Resultatet av enkäterna hittar du till höger (nedan om du sitter vid en smartphone). 

Utöver SKKs verktyg Avelsdata och Hunddata, där alla hälsoresultat som stambokförs registreras, har SPK en egen databas som idag består av ca 153 000 individer av de mindre varianterna och ca 42 000 av storpudlar. Dit kan man som hundägare och uppfödare rapportera in sjukdomar på enskilda individer. Hör av dig till avelsrådet om du vill rapportera in en sjukdom på din hund eller om du vill ha information om specifik hund inför exempelvis en parning. 

Genom att uppfödare och hundägare kontinuerligt gör de hälsoundersökningar som SKK och SPK rekommenderar så bibehåller vi pudeln som den friska ras den idag är. Långsiktigt minskar man risken för uppkomsten av ärftliga sjukdomar och defekter. Varje år gör Avelsrådet en sammanställning över året som gått, du hittar dem till nedan. 

Dokument “Pudelavel” sammanställt av 

Svenska Pudelklubbens Avelsråd

Regler, riktlinjer och policys 

från Svenska Kennelklubben gällande avel