Skip to content

Svenska Pudelklubbens organisation 

För att läsa mer klickar ni på rubriken så förflyttas ni till fördjupande text om varje del. 

 • Svenska Kennelklubben

  Svenska Pudelklubben är en specialklubb i Svenska Kennelklubben och har som mål att tillvarata specifika intressen för rasen pudel.

 • Pudelfullmäktige

  SPKs högst beslutande organ, ska enligt stadgar hållas en gång per år. Delegater utvalda vid respektive avdelnings årsmöte. Valberedningen har med sitt arbete kring att föreslå styrelseledamöter en central roll.  

  Mer information om valberedningen

 • SPK Centralstyrelse

  Centralstyrelsen i SPK är vald för att verkställa och leda arbetet utifrån fattade beslut och stadgar.

  Centralstyrelsens uppgift är att driva organisationen framåt och värna om pudeln som ras. Centralstyrelsen kan tillsätta arbetsgrupper och kommittéer för det löpande arbetet. 

 • Avdelningar

  Norra, Mellansvenska, Västra och Södra

  De lokala avdelningarna drivs som enskilda ideella föreningar under SPKs paraply. Varje avdelning ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och har den huvudsakliga kontakten med våra medlemmar.

 • Sektioner och ombud i avdelningarna

  I avdelningarna kan det finnas sektioner och ombud som verkar för medlemmarnas intresse på exempelvis en specifik ort. 

Svenska Pudelklubben (SPK) är en ideell medlemsorganisation för hundägare med ett specifikt intresse av pudeln som ras.
Vi är en specialklubb i Svenska Kennelklubben och en demokratisk förening som är rikstäckande med fyra lokala avdelningar från norr till söder.
Svenska Pudelklubben (SPK) är en ideell medlemsorganisation för hundägare med ett specifikt intresse av pudeln som ras. Vi är en specialklubb i Svenska Kennelklubben och en demokratisk förening som är rikstäckande med fyra lokala avdelningar från norr till söder.

Målsättning

Svenska Pudelklubben målsättning är att:  

 • väcka intresse för rasen och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar.
 • bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper
 • informera om pudeln och dess användningsområden
 • marknadsföra pudeln som den trevliga allroundhund den är samt belysa rasens positiva egenskaper.
 • informera och sprida kunskap om pudelns beteende och skötsel

Styrdokument

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Stadgarna förklarar syftet med föreningen samt beskriver vad föreningen ska verka för.

Inom Svenska Pudelklubben har vi två stadgar, en för Svenska Pudelklubben centralt och en för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.