Skip to content

Svenska Pudelklubben (SPK) bildades år 1942 och är en av många specialklubbar i Svenska Kennelklubben. SPK är uppdelad i 4 avdelningar: södra, västra, mellansvenska och norra, vilka sorterar under en centralstyrelse. Inom avdelningarna finns dessutom sektioner och ombud, ofta organiserade av eldsjälar i pudeltäta områden.

Som medlem i SPK får Du tidningen PudelNytt, 4 nr/år. Förutom underhållande och instruktiva artiklar och ett stort bildmaterial får Du information om alla aktiviteter som klubben anordnar runtom i landet: utställningar, lydnadsprov, dressyrkurser, valpträning, pälsvårds- och klippträffar, föredrag och mycket annat, som Du har rätt att delta i som medlem i SPK. Dessutom bistår klubben med kostnadsfri avelsrådgivning och valphänvisning.

Med vår hemsida hoppas vi att vi kan ge grundinformation om pudel inför ett eventuellt köp samt visa fördelen med att vara medlem i Svenska Pudelklubben men också ge våra medlemmar viss informativ service.

Vill Du lära känna Din ras bättre, skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran, delta i olika tävlingssammanhang, hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden, träffa andra pudelvänner med andra ord, vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande gör som många andra pudelvänner: bli medlem i Svenska Pudelklubben