Skip to content

BPH & MH

Det finns idag två olika mentalitetsbeskrivningar som pudeln som ras är välkomna att genomföra; Svenska Brukshundsklubbens Mentalbeskrivning Hund (MH) och Svenska Kennelklubbens Beteende och personlighetsbeskrivning hund (BPH).

MH skapades först och främst som ett redskap för att beskriva brukshundarnas mentalitet och är därför riktat till hur man vill att en brukshund skall agera, vilket kanske inte alltid är lika överförbart till att beskriva andra rasers mentalitet. SKK lanserade 2012 en ny beskrivning, BPH,  som skall passa alla hundar, oavsett ras. BPH har moment som ska avspegla hundarnas reaktioner i mer vardagslika situationer.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information. 
Källa SKK

Både MH och BPH är en iscensatt “bana” med ett visst antal fasta situationer, moment, som hund och förare går tillsammans. Under denna bana blir hunden ställd inför olika slags händelser för att se hur den reagerar; en del handlar exempelvis om socialitet och lek, andra om ljud eller plötsliga händelser som hunden kan uppfatta hotfulla. Bredvid hunden och föraren finns utbildade funktionärer som ser till att hunden hela tiden får möjligheten att reagera men också avreagera. Det är inte på något sätt meningen att din hund ska bli skrämd för livet av att genomföra en beskrivning. De ser också till att du som förare får instruktioner om hur du ska göra och agera vid de olika momenten. Utöver funktionärerna som sköter banans olika moment, finns testledaren som hjälper dig som förare och en beskrivare som är passiv och iakttar hur hunden reagerar. Beskrivaren är den som kryssar i protokollet hur din hund reagerade och agerade, när banan är slut så går beskrivaren igenom hur din hund reagerat. 

MH och BPH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan är en beskrivning av hur hunden reagerar i olika situationer vid just det tillfället. Förutom att vara en del av uppfödarens avelsutvärdering kan det ge dig som ägare en hint om hur din hund reagerar på olika saker – som kan kopplas till vardagliga situationer. Genom vetskap om hur din hund reagerar på exempelvis plötsliga ljud, konstiga underlag eller personer som för hunden agerar hotfullt kan du vara ett bättre stöd för din hund i vardagen. Du åker hem med samma hund du kom dit med, se det som en spännande, rolig och lärorik dag i ert gemensamma liv!

Beskrivningen är officiell och stambokförs i kennelklubbens databas. På så sätt kan hundens uppfödare och andra intresserade se mönster i hur din hund, samt släktingar, har reagerat och se om det finns likheter i reaktionerna man då kanske kan anta är ärftliga. Det är ett av de verktyg som uppfödare och hanhundsägare kan använda sig av både vid planering och utvärdering av kullar. 

Man bidrar också till att kartlägga mentaliteten hos pudeln som ras generellt. Ju fler hundar som genomför BPH eller MH, desto säkrare blir resultatet av hur den genomsnittliga pudeln egentligen är. Mentaliteten är viktig även för en sällskapshund – det är i vardagen vi lever med våra hundar och det är där den ska fungera. Hunden ska inte vara överdrivet rädd, ljudkänslig eller ha svårt för att avreagera när den blivit rädd för något – precis som att vi vill njuta av våra hundars socialitet, nyfikenhet att undersöka nya saker och egenskaperna som skapar trygga hundar.  

BPH är den beskrivning som Svenska Pudelklubben främst använder sig av för att utvärdera pudelns mentalitet just för att den kan appliceras på alla raser samt beskriver hundens reaktioner i mer vardagliga situationer. Klubben har i RAS formulerat mål för att fler pudlar ska bli BPH-beskrivna så att en större kartläggning kan göras om hur vår ras är.

Vill du bidra med din pudel?
Gå in på SKKs hemsida för att läsa mer om BPH; där hittar du också info om vart man kan genomföra en BPH-beskrivning i närheten av dig. Prova också att ta kontakt med din avdelning inom Pudelklubben, kanske planerar de en beskrivning med bara pudlar?

Innan ett BPH utförs får du som hundägare gärna fylla i ett formulär där du beskriver din hunds vardagsbeteenden. Formuläret är framtaget tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och bidrar till utvärderingen av BPH. Har du inte hunnit fylla i formuläret innan beskrivningen kan du göra det efteråt.
Formuläret hittar du HÄR.

20220607_123521

Nyfiken på att veta mer?
I dessa foldrar kan du läsa mer om vilka moment som genomförs, vad beskrivaren kikar på och allmän information om de två olika beskrivningarna. 

SKKs film om BPH

94fe7df976795a4d72b3c2c607b4cda0.jpeg