Skip to content

Avelsrekommendationer för tik- och hanhundsägare

Varje uppfödare och hanhundsägare som upplåter sin hund till avel ska ha kunskap i pudelns standard, mentalitet, hälsa och exteriör. Vi har ett gemensamt ansvar för att bevara, och vid behov förbättra, vår ras.  När en valpkull planeras måste både tik och hanhundsägare delge varandra och beakta samtliga egenskaper (hälsa, mentalitet och exteriör) som de tilltänkta föräldradjuren kan tänkas nedärva till sina avkommor. Det både officiellt registrerade resultat och sådant som enbart den enskilde hundägaren känner till.

Vikten av öppenhet kan aldrig nog poängteras i det gemensamma avelsarbetet.

Följa gällande lagar och förordningar samt SKKs regler och rekommendationer
Följa Svenska Pudelklubbens avelsrekommendationer samt valphänvisningsregler
Använda endast avelsdjur som har en rastypisk mentalitet och ej uppvisar rädslor eller aggressivitet
Pudlar med kliniska problem, oavsett vad det berör, bör inte användas i avel
Undvik att para en hund med en specifik diagnos med en hund med samma diagnos
En DNA-testad hund som bär på anlag för sjukdom får endast paras med hund som är testad fri för samma sjukdom
TOY/DVÄRG

Avelsrekommendationer specifikt för storleken

Att i begränsad utsträckning använda individer med patellaluxation grad 1 och då endast i kombination med en individ som är 0/0
MELLAN

Avelsrekommendationer specifikt för storleken

Att i begränsad utsträckning använda individer som har höftledsdysplasi grad C i avel och då endast i kombination med hund som är HD-fri.
Att använda HD-index som ett verktyg. Preliminärt kullindex bör uppgå till 100.
STOR

Avelsrekommendationer specifikt för storleken

Att använda HD-index som ett verktyg.
Preliminärt kullindex bör uppgå till uppgåtill minst 97.