Skip to content

Registreringsregler samt hälsoprogram

Registreringsreglerna för specifikt pudel skiljer sig åt mellan storlekarna. Gemensamt är att de registreras utifrån fem godkända färgbeteckningar samt en för de som ej är godkända enligt gällande standard.  

A: Aprikosröd
B: Brun
Grå: Grå
S: Svart
V: Vit 
X: Ej standardenlig färg

Det är tillåtet att para toy-, dvärg- och mellanpudel med varandra men det råder parningsförbud mellan storpudel och övriga varianter. För de mindre varianterna sker registrering efter den största av föräldern,  slutlig registrering om storlek sker efter inmätning när hunden passerat 15 månaders ålder.

Pudeln som ras har två hälsoprogram, krav på höftledsröntgen (förkortas HD) för storpudel och krav på ett resultat avseende ögonsjukdomen prcd-pra för de mindre varianterna; toy-, dvärg- och mellanpudel. Dessa hälsoundersökningar krävs på både tik och hane inför parning för att få registrera avkommorna i Svenska Kennelklubben. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat vara registrerat i SKK hunddata före parning. .

TOY/DVÄRG/MELLAN

Hälsoprogram för de mindre varianterna

Föräldradjur ska ha officiellt prcd-PRA-resultat registrerat på SKK Hunddata innan parning.
Resultatet kan antingen vara hereditärt fri eller ett DNA-test, utfört vid, av SKK, godkänt laboratorium.
Anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är testad fri eller hereditärt fri.
Att använda hund som är testad sjuk i avel är ett brott mot SKKs grundregler.
STOR

Hälsoprogram för storpudel

Hälsoprogram, nivå 2, avseende höftledsröntgen.
Föräldradjur ska ha officiellt resultat gällande höftledsröntgen, med känd status.