Skip to content
Pudelnytt2019-2

PudelNytt kommer ut fyra gånger per år – vår, sommar, höst och vinter till dig som är medlem.

PudelNytt är till för att du som medlem ska kunna ta del av klubbens verksamhet, både avseende kommande aktiviteter samt reportage från aktiviteter som varit. 

Redaktör och redaktionsgruppen för PudelNytt försöker tillsammans se till så innehållet blir en bra kompott mellan olika verksamheter och artiklar. Självklart välkomnas även medlemmarna att skicka in material –  allt för att göra tidningen läsvärd för just dig som medlem. 

PudelNytt 2024:

 • Nr 1: Manustopp 15 februari,
  utgiven början av april
 • Nr 2:  Manustopp 15 maj,
  utgiven början av juli – Temanummer! 
 • Nr 3: Manustopp 1 september,
  utgivning mitten av oktober – Temanummer! 
 • Nr 4:  Manustopp 1 november,
  utgivning till jul

Manusstopp gäller alla (medlemmar, avdelningar och styrelse)

Vid temanummer reduceras annonskostnaden med 10%, annonsering på hemsidan ingår i tre månader. 

Redaktör PudelNytt:
Jessica Björling Brännlund

Jessling Original & Layout

Lindom 150
871 91 Härnösand
0611-714 15
E-post: pudelnytt@pudelklubben.se

Du som skickar annonsmaterial via mail till pudelnytt@pudelklubben.se får ett autosvar så att du vet att materialet kommit fram. 

Redaktören kontaktar dig om det skulle vara något som behöver kompletteras, i annat fall kommer annonskorrekturet att skickas till dig för godkännande någon vecka efter manusstopp

Redaktionsgrupp PudelNytt

Sammankallande redaktionsgrupp:
Annika Holm

Ansvarig Utgivare:
Madeleine Bergendahl

Adressändring:
Anmälan din nya adress i god tid direkt till SKKs medlemsavdelning så du inte missar tidningen, epost: medlem@skk.se 

Saknar du din tidning? 

Hör av dig till medlem@pudelklubben.se