Skip to content

Svenska Pudelklubbens klubbtidning som du som medlem får i brevlådan heter PudelNytt och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen fungerar bland annat som annonsorgan för kommande aktiviteter inom klubben. Dessutom finns reportage från aktiviteter som genomförts över hela landet samt andra matnyttiga reportage och artiklar som rör hundar och pudlar specifikt.

 • PudelNytt 2023:

  • Nr 1: Manustopp 15 februari, utgiven början av april
  • Nr 2:  Manustopp 15 maj, utgiven början av juli – Temanummer! 
  • Nr 3: Manustopp 1 september, utgivning mitten av oktober – Temanummer! 
  • Nr 4:  Manustopp 1 november, utgivning till jul

  Manusstopp gäller alla (medlemmar, avdelningar och styrelse)

Vid temanummer reduceras annonskostnaden med 10%, annonsering på hemsidan ingår i tre månader. 

”Du som skickar annonsmaterial via mail till pudelnytt@pudelklubben.se får ett autosvar så att du vet att materialet kommit fram. Redaktören kontaktar dig om det skulle vara något som behöver kompletteras, i annat fall kommer annonskorrekturet att skickas till dig för godkännande någon vecka efter manusstopp.”

För mer information om olika sorters annonser (såsom kommersiella, för medlemmar, championannons mfl), vad du ska tänka på gällande bilder samt övrig information kring annonser;  klicka här

Redaktör PudelNytt:
Jessica Björling Brännlund
Jessling Original & Layout
Lindom 150
871 91 Härnösand
0611-714 15
E-post: pudelnytt@pudelklubben.se

Adressändring:
Anmälan din nya adress i god tid direkt till SKKs medlemsavdelning så du inte missar tidningen, epost: medlem@skk.se