Skip to content

Att vara uppfödare, och/eller hanhundsägare, är både roligt, utmanande och spännande. Men det är också ett stort åtagande och ansvar både gentemot tiken, valparna, valpköparna och rasen.

Alla uppfödare och avelsintresserade har någon gång varit nybörjare och steg ett i att kunna skapa goda förutsättningar för sina avelsplaner, rasens välbefinnande, framtida valpar och dess ägare är att söka information och kunskap. Både om bland annat tidigare generationer i din hunds härkomst men också rasen i stort. Informationssökandet är alltid en pågående process och slutar inte även om du fött upp rasen under en längre tid.

Oavsett om du är uppfödare eller hanhundsägare är du skyldig att följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel och djurhållning, är du dessutom medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) organisationen ska du följa deras grundregler, registreringsbestämmelser och vara upplyst om deras avelspolicy. SKK har flera verktyg, däribland avelsdata och hunddata, där du kan söka efter information om enskilda hundar.

Svenska Pudelklubbens uppgift är bland annat att

främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar. Målet är också att bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper samt att informera och sprida kunskap om pudelns beteende, dess fostran, utbildning och omvårdnad.”

För att värna om detta har klubben avelsrekommendationer och valphänvisningsregler. Avelsrådet finns alltid tillhands för att svara på dina frågor och hjälpa dig.

Vi hoppas att dessa sidor kan vara en del av just din informations- och kunskapssökande gällande rasen pudel och avel.

Dokument “Pudelavel” sammanställt av 

Svenska Pudelklubbens Avelsråd

Regler, riktlinjer och policys 

från Svenska Kennelklubben gällande avel