Skip to content

Rasspecifika Avelsstrategier 

 Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. Källa: SKK

Svenska Pudelklubbens (SPKs) avelsmål och strategier är avsedda att vara hjälpmedel och vägledning för uppfödare och hanhundsägare samt att ge både dem som redan är pudelägare och dem som funderar på att skaffa en pudel värdefull information om rasen.

I RAS-dokumentet är tanken att du som intresserad av pudel, oavsett om det är för framtida köp eller om du är uppfödare eller hanhundsägare, ska kunna förkovra dig om pudeln som ras och samtidigt ta del av vilka mål och strategier rasklubben tillsammans med avdelningar och medlemmar arbetat fram för att bibehålla pudeln som just pudel; mentalt, exteriört och hälsomässigt. Dokumentet uppdateras ca vart 5e år men är ett ständigt pågående arbete, inför revideringen görs ofta en enkät som skickas till medlemmarna för frågor om hur de uppfattar sin pudel (baserat på frågor kring hälsa och mentalitet).

Kortfattat innehåller Ras-dokumentet pudelns

  • Historia – vart har pudeln sitt ursprung, vilka raser har hjälpt till att skapa pudeln som ras, vad har den använts till och varför?
  • Nutid – vad är pudeln som ras idag? hur många pudlar föds det egentligen på ett år?  Hur ser de ut – vilka styrkor och svagheter finns det i pudelns exteriör?
  • Mentalitet – vad är en pudel och hur arbetar vi för att bibehålla rasens typiska karaktärsdrag?
  • Hälsa – hur frisk är pudeln? Vilka ev. sjukdomar finns och finns det strategier för att minska förekomsten av dessa?
  •  

Har du frågor och funderingar kring rasen, RAS-dokumentet och/eller avel är du välkommen att ta kontakt med antingen styrelsen eller avelskommittén.

Du hittar dokumentet i sin helhet genom att klicka här

Revidering av RAS sker under 2023, dokumentet uppdaterades efter de åsikter som inkom via formulär på hemsidan under våren 2023.