Skip to content
malin hult grådvärg

Pudeln är både frisk och långlivad. Den stora pudeln blir ofta 12–13 år gammal, de mindre ofta 15 år och mer – även de äldre pudlarna är både sportiga och lekfulla. Det lekfulla och unga sinnet behåller de långt upp i åren och är ett av pudelns många karakteristiska drag.

Svenska Pudelklubben, tillsammans med uppfödarna av rasen, arbetar aktivt med att pudeln som ras skall förbli frisk och långlivad samt bibehålla sin sunda exteriör och goda mentalitet. 

I RAS-dokumentet kan du fördjupa dig om pudelns hälsa, du hittar det här, om du vill läsa mer! Inför varje uppdatering av RAS-dokumentet har Pudelklubben skickat ut en enkät där pudelägare fått svara på frågor kring både hälsa och mentalitet. Resultatet har på det stora hela varit glädjande vid alla tre enkättillfällen, vid den senaste 2015 ansåg de allra flesta pudelägarna (ca 90%) att deras hund var frisk.

  • Vissa raser inom Svenska Kennelklubbens organisation har krav på olika hälsotester innan avel, för att säkerställa att man inte avlar på individer som antingen själva är sjuka eller bär på en viss sjukdom.

    Det är olika krav för olika raser och målsättningen med att hälsoprogrammen finns är att minska sjukdomens spridning och förekomst.