Skip to content

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer även avelsrekommendationer. Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser.

Målet är att de hundar som föds upp av svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag.
Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Senaste revideringen av RAS för pudel skedde 2016, följ länken nedan för att läsa dokumentet i dess helhet

RAS, fastställd av SKK-AK 160824
(öppnas i nytt fönster/flik, länkad till SKK)

 

SPKs Hälsoenkäter

SKKs olika avelsdokument