Skip to content

Valphänvisningsregler Svenska Pudelklubben

Gäller från 01 juni 2020

Alla storlekar

• Generellt gäller att av SKKs Grundregler och av SKK beslutat hälsoprogram ska följas.

• Om utländska hälsoresultat åberopas, måste de kunna styrkas antingen genom att resultaten finns i danska, norska eller finska kennelklubbarnas databaser eller med kopia på resultatet. All dokumentation som inte finns i SKKs databas skall skickas med samtidigt som man skickar in hänvisningsblanketten. Om en uppfödare anser att det finns hälsoresultat som kan jämställas med nedanstående (alla storlekar) kan man ansöka om dispens från
valphänvisningsreglerna hos SPK CS.

• Valpar från tik som vid parning fyllt 9 år hänvisas inte.

• Valparnas föräldrar ska vara utställda på officiell utställning med minst Very Good.

• Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs standard hänvisas. Felfärgade (enligt FCIs standard) valpar födda i kull med standardenligt färgade föräldrar hänvisas ej.

• Samtliga ägare av kennelnamnet och delägare av tiken skall vara medlemmar av Svenska Pudelklubben.

• Valpkull anmäld till valphänvisningen innan valparna är födda, tas automatiskt bort från hänvisningen 3 veckor efter beräknad födsel om du inte meddelar annat till valphänvisaren.

• Kom ihåg att meddela när kullen är såld!

SKKpudel

Läs nedan vad som gäller för respektive storlek
(klicka på texten)