Skip to content

Årets pudel i de arbetande grenarna För att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja, och främja, rasens mångsidighet finns möjligheten att tävla om årets pudel i ett flertal grenar.

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listorna, de utser en ansvarig för varje lista som sköter inrapportering och sammanställningar. Årslistorna uppdateras 3 ggr per år, 2 ggr delresultat och en sista slutgiltig resultatlista. 

Nedanstående regler gäller från 2023-01-01 oavsett gren. Särskilda regler för respektive gren hittas i dess statuter. 

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets bästa pudel i respektive gren
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december. Tävlar du mellan den 15-31 december vill vi att du skickar en kopia av ditt resultat/protokoll till aktuell listansvarig.