Skip to content

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listorna, de utser en ansvarig för varje lista som sköter inrapportering och sammanställningar. Årslistorna uppdateras 3 ggr per år, 2 ggr delresultat och en sista slutgiltig resultatlista. 

Nedanstående regler gäller från 2023-01-01 oavsett gren. Särskilda regler för respektive gren hittas i dess statuter. 

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets bästa pudel i respektive gren
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december. Tävlar du mellan den 15-31 december vill vi att du skickar en kopia av ditt resultat/protokoll till aktuell listansvarig. 
Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och uppmärksamma rasens mångsidighet genom tävlan i fler tävlingsformer.

Allroundpudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och uppmärksamma rasens mångsidighet genom tävlan i fler tävlingsformer.

Listansvarig: Helena Troéng
allroundlistan@pudelklubben.se

Årets agilitypudel delas ut till den pudel, i respektive storleks- och tävlingsklass, med högst poäng ifrån maximalt 5 tävlingar i hopp och agilityklass. 

Agilitypudel

Årets agilitypudel delas ut till den pudel, i respektive storleks- och tävlingsklass, med högst poäng ifrån maximalt 5 tävlingar i hopp och agilityklass. 

Listansvarig: Gunilla Sandberg
agilitylistan@pudelklubben.se

Tävlan om årets brukspudel baseras på resultat från specialgrenarna sök, spår och/eller rapport. 

Brukspudel

Tävlan om årets brukspudel baseras på resultat från specialgrenarna sök, spår och/eller rapport. 

Listansvarig: Kerstin Eriksdotter
brukslistan@pudelklubben.se

Listan för freestyle & HtM är ny från 2023 och tilldelas den pudel som med sina resultat från tävlan i freestyle och/eller HtM klass I-III får högst poäng. 

Freestyle & HtM-pudel

Listan för freestyle & HtM är ny från 2023 och tilldelas den pudel som med sina resultat från tävlan i freestyle och/eller HtM klass I-III får högst poäng. 

Listansvarig: Caroline Ling
freestylehtmlistan@pudelklubben.se

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Lydnadspudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Listansvarig: Anna Svensson
lydnadslistan@pudelklubben.se

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Noseworkpudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Listansvarig: Gunilla Sandberg
noseworklistan@pudelklubben.se

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Rallylydnadspudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Listansvarig: Sussi Broman
rallylydnadslistan@pudelklubben.se

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Viltspårspudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Listansvarig: Ulrika Gill
viltspårslistan@pudelklubben.se