Skip to content

Som uppfödare och medlem i Svenska Pudelklubben är du välkommen att hänvisa din kull valpar via vår förmedling och hemsida. 

Du hittar våra valphänvisningregler under >>Valphänvisningsregler<< 

 

Logga in

För att nyttja valphänvisningen via SPK behöver du skapa ett konto för att kunna logga in och sedan sköta din/dina kull/kullar.

Väl inloggad finns mer information hur du går tillväga