Skip to content

Årets pudel inom utställning

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listorna, de utser en ansvarig för varje lista som sköter inrapportering och sammanställningar. Årslistorna uppdateras  med delresultat 4 ggr per år,  samt en sista slutgiltig resultatlista. 

Nedanstående regler gäller från 2024-01-01 oavsett lista. Särskilda regler för respektive lista hittas i dess statuter

  • Medlemskap i Svenska Pudelklubben, SPK, kontrolleras inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltliga listan utifrån statuterna.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets bästa pudel på respektive lista
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december. 

Uppfödare