Skip to content

 BPH, som står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som passar alla hundar. När en hundras uppnår 200 BPH-beskrivna individer får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning. De innehåller massor av information om rasens BPH-resultat. Det så kallade spindeldiagrammet förklaras och det ges tips om hur det kan tolkas och användas. I 200-analysen redovisas den beteendevariation som rasen uppvisar inom BPH, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla och hotfullhet, i form av stapeldiagram. 

Därför behövs analyserna
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Därför har de tagit fram 200-analys och 500-analys. De är värdefulla för klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men de kan även vara spännande för den enskilda hundägaren att ta del av.

Nedan kan du hitta 200-analyser för storpudel och för toy/dvärg/mellanpudel, de tre mindre varianterna är sammanslagna då stamboken är öppen mellan storlekarna (det är tillåtet att para toy, dvärg och mellan med varandra). 

SKKs guide “Att tolka BPH
BPH 200-analys Storpudel
BPH 200-analys toy-, dvärg-, och mellanpudel

Svenska Pudelklubben har gjort en sammanfattning av 200-analysen, ni hittar den här

SKKs film om BPH