Skip to content

BPH, som står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som passar alla hundar. När en hundras uppnår 200 BPH-beskrivna individer får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning, den så kallade 200-analysen, som innehåller massor av information om rasens BPH-resultat. Spindeldiagrammet förklaras och det ges tips om hur det kan tolkas och användas. I 200-analysen redovisas den beteendevariation som rasen uppvisar inom BPH, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla och hotfullhet, i form av stapeldiagram. 

Därför behövs analysen
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Därför har de tagit fram 200-analysen. 
Den är värdefulla för klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men de kan även vara spännande för den enskilda hundägaren att ta del av.

200-analys är utförd för storpudel och toy/dvärg/mellanpudel.
De tre mindre varianterna är sammanslagna då stamboken är öppen mellan storlekarna (det är tillåtet att para toy, dvärg och mellan med varandra). Du hittar dessa här till vänster och tillhörande spindeldiagram här nedan.