Om rcd-4, PRA som visar sig sent i hundens liv.

Av Barbro Teglöf, avelskommittén.

Denna form av PRA visar sig sent i hundens liv, oftast från 7 års ålder och uppåt, vissa kan börja visa symptom så sent som i 12-årsåldern. Detta innebär att dessa hundar har PRA men inte prcd-formen. Teoretiskt kan det finnas hundar som har båda dessa PRA-former men det är ganska osannolikt.

Vi fick ett PRA-fall via ögonundersökning under 2016, där den sjuka hunden visade sig ha PRA rcd-4.

Om man har släktingar till hundar med rcd-4, eller med anlagsbärare, bör man testa dessa hundar innan avel, går att göra hos de laboratorier som testar för prcd. Om hunden är anlagsbärare för rcd-4 skall även den tilltänkta avelspartnern testas. Man får enligt lag bara para anlagsbärare med en fri hund. Använd gärna eventuella anlagsbärare, men som sagt bara mot hundar som är normala för rcd-4.

Det här är inte första gången något sådant sker, alltså att hundar har diagnostiserats med PRA, men inte haft prcd, det har hänt tidigare här i Sverige, i Danmark, Norge och Finland, vilket innebär att det finns anlag för denna (eller kanske fler) form/er av PRA bland våra hundar, men att de är ovanliga.

Det är bl.a.på grund av detta som det är så viktigt att fortsätta att ögonundersöka hundar som skall gå i avel, före parningen. Det finns ingen anledning att få panik, men man bör tänka sig för innan man parar. I USA har man testat en del hundar och funnit anlagsbärare också hos storpudlar, en del mycket närbesläktade med hundar i Sverige.

Uppdatering, det finns nu minst 12 hundar till i Sverige som är testade som anlagsbärare för rcd-4. Alltså är det läge att testa fler hundar. När ni har testat, var snälla och tala om det för SPKs avelskommitté. Dessa tester redovisas i nuläget inte i avelsdata, men man kan använda sig av SKKs generella remiss så kan det på sikt bli en redovisning även där, skall alltså skickas in med resultatet till SKK.

På SKKs hemsida hittar du mycket information om diverse ögonåkommor samt hur du som pudelägare gör för att DNA-testa din hund. Du hittar dit via pilen här bredvid. 

Här finns också den remiss som ska användas!

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Pudelklubbens avelsråd vid frågor och funderingar kring diagnoser vid ögonlysning, prcd och rcd4 -testning eller dylikt.

E-postadress till dem är avel.cs@pudelklubben.se